ติดต่อเรา

สำนักงานนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3  ถนนพุทธมณฑล สาย 5  ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม  73170
โทรศัพท์ : 02-889-4585-7 , 02-441-6000 ต่อ 2176
Website : http://legal.rmutr.ac.th/
Email :  legal@rmutr.ac.th