สำนักงานนิติการ ได้ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรับทราบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน No Gift Policy ของหน่วยงาน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เรื่อง “กฎหมายสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน”

สำนักงานนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง “กฎหมายสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการทำงานในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งเป็นการสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมตอบข้อซักถามในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย ์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 64 ท่าน ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 ดาวน์โหลด3 ดาวน์โหลด4

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น